OuderRaad (OR)


De ouderraad ……… ja leuk!

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad van Op ’t Hof is van en voor de ouders en hun kinderen. De OR helpt het team bij het organiseren van allerlei festiviteiten: bij de traditionele vieringen als Sinterklaas en Kerst, maar ook bij sportactiviteiten als de jaarlijkse sponsorloop, de Koningsspelen, het schoolvoetbaltoernooi en het korfbaltoernooi. Eenmaal in de twee jaar organiseren OR en team een Fancy Fair. Ook is de OR vertegenwoordigd in een aantal vaste werkgroepen zoals de schoolpleinwerkgroep. Bij langdurige ziekte, geboorte van een kind of een andere bijzondere gebeurtenis in het gezin van een leerling of leerkracht, zorgt de "Lief en Leed" ouder voor een kleine attentie.

Iedereen is toch lid?
Ja, dat klopt! Elke ouder die de ouderbijdrage betaalt, is lid van de ouderraad. We kunnen altijd leden gebruiken die actief willen worden door deel te nemen aan de organisatie van diverse activiteiten. Officieel maak je dan deel uit van het bestuur, maar dat klinkt veel te stijf voor de manier waarop we werken en de dingen die we doen.

Hoe werkt dat dan?
Op dit moment bestaat de ouderraad uit 13 actieve leden. We vergaderen 6 keer per jaar op de maandagavond. Aan het begin van het schooljaar verdelen we de activiteiten voor dat schooljaar onder de diverse leden van de ouderraad. De activiteiten vinden grotendeels onder schooltijd plaats. Je kiest zelf aan welke activiteiten je wilt bijdragen. Afhankelijk van de soort activiteit, organiseer je deze alleen of samen met andere leden. Voor de uitvoering van de activiteit kunnen indien nodig ook hulpouders worden ingeschakeld. De meeste leden kiezen voor 3 tot 5 activiteiten in een jaar. We proberen er altijd voor te zorgen dat er iemand met ervaring uit een voorgaand jaar bij de activiteit betrokken is. Daarnaast zijn er draaiboeken om je te helpen bij de opzet. Bij elke activiteit is ook minimaal 1 leerkracht betrokken. Als je halverwege het schooljaar lid wilt worden kan dat ook!

Waarom is het leuk om lid te zijn van de ouderraad?
Wij kunnen minimaal 5 redenen verzinnen waarom het leuk is:

  1. Je draagt actief bij aan de activiteiten die de school organiseert voor je kind(eren) en kunt daar zelf ook invulling aan geven door ideeën aan te dragen voor het programma en bij te dragen aan de uitvoering.

  2. De activiteiten zijn divers, veelal sportief en feestelijk van aard. Het zijn dan ook gezellige bijeenkomsten.

  3. Je hoort in de ouderraadvergaderingen wat van de MR, het team en je hoort hoe ouders van kinderen uit andere klassen dingen ervaren.

  4. Je leert de leerkrachten van je kind en/of van andere klassen beter kennen.

  5. Elk jaar organiseert de ouderraad voor haar actieve leden een BBQ waar je met je gezin (op eigen kosten weliswaar) veel plezier aan zult beleven.

Lijkt het je wat en/of heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Femke (58138). Je kunt natuurlijk ook eens een ouderraadvergadering bijwonen om te ervaren hoe het is.