Actueel

PROJECT NEXT
Op ’t Hof Junior Lab maakt het verschil!

Op ’t Hof heeft de intentie om wetenschap en technologie (W&T) structureel op te nemen in ons lesprogramma. We zijn in het schooljaar 2015-2016 al begonnen met de introductie van het Op ’t Hof Junior Lab Rad. Dit rad wordt nadrukkelijk gebruikt om alle disciplines zichtbaar per schooljaar aan bod te laten komen.

In het schooljaar 2016-2017 gaan we een apart technieklokaal inrichten. Dit vergroot de mogelijkheden voor de leraar om samen met zijn of haar leerlingen dingen te onderzoeken, proefjes te doen en het zorgt voor een inspirerende leeromgeving.

Om dit te kunnen realiseren hebben we een subsidieaanvraag ingediend vanuit project neXt: ontwikkelen van innovatief W&T onderwijs.

Het KWTG (Kennis Wetenschap Techniek Gelderland) stimuleert innovatieprojecten binnen het primaire onderwijs door subsidie en begeleiding beschikbaar te stellen aan basisscholen in de regio Achterhoek | Ede – De Vallei, regio Arnhem Nijmegen en regio Rivierenland. Doel: het duurzaam integreren van wetenschap en technologie in de lesprogramma’s van basisscholen in Gelderland.

Vrijdag 18 november hebben we vernomen dat de subsidieaanvraag positief is beoordeeld door het Innovatie Comité en dat onze aanvraag wordt toegekend!

Onze innovatie draagt bij aan:

* ruimte geven om te ontdekken, verwonderen met de nieuwste technologieën.

* samen ontwikkelen, kennis delen en elkaar inspireren vanuit de nieuwe realiteit.

* ruimte geven voor reflectie en leren door leerlingen mee te nemen in de wereld van programmeren.