• Op 't Hof participeert binnen verschillende netwerken zoals SlimFit, Onderwijsvernieuwers en ICT-clusters. 
 • Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren zij van elkaar.
 • We zien het als onze taak om het onderwijs aan te passen op de 21st century skills die aansluiten bij de hedendaagse samenleving.
 • We gaan uit van het principe erkende ongelijkheid en maken gebruik van ieders kwaliteiten.
 • Wij werken met de 1-zorgroute, want leerlingen verschillen in behoefte aan instructie en in behoefte aan pedagogische ondersteuning.
 • We werken op onze school volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid (leerkrachten, leraarondersteuners en een onderwijsassistent werken in een unit samen).
 • De school beschikt over een mooie wisselcollectie met nieuwe en aantrekkelijke boeken.
 

Welkom

Basisschool Op ’t Hof is een innovatieve, kleinschalige dorpsschool. We hebben de openbare denominatie. We hebben ons onderwijs anders georganiseerd en deze vernieuwing is erop gericht dat ieder kind tot zijn recht komt en zich breed ontwikkelt. Een traditionele klassikale setting is gericht op de ‘gemiddelde’ leerling. Wij willen ons richten op álle leerlingen en dat kan alleen binnen een organisatievorm, die aansluit bij het onderwijs van de 21e eeuw. Op ’t Hof is een SlimFit school. Lees meer...

Kalender

  Video

  Ben jij met de kleding die je nu aan hebt veilig in het verkeer?
   

  Actueel

  PROJECT NEXT
  Op ’t Hof Junior Lab maakt het verschil!

  Op ’t Hof heeft de intentie om wetenschap en technologie (W&T) structureel op te nemen in het lesprogramma. We zijn in het schooljaar 2015-2016 al begonnen met de introductie van het Op ’t Hof Junior Lab Rad. Dit rad wordt nadrukkelijk gebruikt om alle disciplines zichtbaar per schooljaar aan bod te laten komen. Lees meer...